;

Zadania i rola brokera

Zadania i rola brokera

 

TCA Broker ubezpieczeniowy jako profesjonalny doradca ubezpieczeniowy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych reprezentując tym samym interesy swoich klientów wobec zakładów ubezpieczeń. Obsługa dużych podmiotów gospodarczych nakłada na brokera szereg zadań i obowiązków o charakterze stałym i złożonym.

 

Analiza i szacunek ryzyka

 • jakie ryzyka (zdarzenia losowe) oraz w jakim stopniu prawdopodobieństwa zagrażają poszczególnym składnikom majątkowym oraz zespołom osobowym,

 • jakie wymierne wartości majątkowe i w jakiej skali są zagrożone działaniem ryzyka oraz jakie w wyniku danego ryzyka mogą powstać szkody,

 • jakie należy przedsięwziąć działania zabezpieczające przed realizacją zagrożeń – program kontroli ryzyka polegający na likwidacji lub zminimalizowaniu zagrożeń,

 • jaki zbudować program kompleksowej obsługi przed ryzykiem i jego skutkami i jak go na bieżąco realizować.

Przeprowadzenie analizy i szacunku ryzyka jest niezbędne z ekonomicznego punktu funkcjonowania firmy, gdyż pozwala:

 • określić rodzaje i wielkość ryzyk, przed którymi należy się ubezpieczać,

 • określić ekonomiczne skutki potencjalnego realizowania ryzyka oraz planowo zaprogramować spodziewane wydatki na cele ubezpieczeniowe,

 • poprawić system bezpieczeństwa pracy oraz zbudować program bezpieczniejszego realizowania zadań,

 • zminimalizować wydatki na ubezpieczenia, odszkodowania oraz inne sposoby kompensowania szkód majątkowych i osobowych,

 • wykorzystać zebrane dane do innych celów Firmy jak restrukturyzacja czy zachowanie płynności.

Na bazie wyników analizy i szacunku ryzyka należy zbudować optymalny program wykorzystywania ubezpieczeń gospodarczych – jako metody kompensacji skutków działania ryzyka.

Dla realizacji tego celu należy:

 • przeanalizować dotychczas zawarte umowy ubezpieczenia,

 • określić niezbędne rodzaje ubezpieczeń, uwzględniając ich specyfikę,

 • zaproponować optymalny program ubezpieczeniowy,

 • po zaakceptowaniu programu ubezpieczeniowego ulokować go u wybranego Ubezpieczyciela (lub kilku Ubezpieczycieli) negocjując warunki ubezpieczenia i wysokość składki tak w przypadku ubezpieczeń typowych jak i nietypowych opracowanych specjalnie pod potrzeby indywidualnego programu ubezpieczeniowego.

Po ulokowaniu ubezpieczeń Broker nadal spełnia stałą obsługę ubezpieczeniową, tzn.:

 • monitoruje i aktualizuje program ubezpieczeniowy – stosownie do pojawiających się nowych zadań (wznowienia, opłaty rat składek),

 • wykonuje inne zadania z zakresu konsultingu ubezpieczeniowego a w szczególności na bieżąco informuje o nowych produktach ubezpieczeniowych przydatnych z punktu widzenia prowadzonej działalności,

 • w razie konieczności dokonuje niezbędnych szkoleń pracowników w zakresie ubezpieczeń, w stopniu niezbędnym dla danego stanowiska i sytuacji ubezpieczeniowo – odszkodowawczej,

 • wykonuje zadania obsługi ubezpieczeniowej i doradztwa ubezpieczeniowego w dochodzeniu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Korzystanie z broker.radom.pl oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies. Więcej tutaj.